Demonstration av anläggning för besökare

Kunddag 2009

Andons årliga kunddag

Andons årliga kunddagsevenemang hölls i år i Örebro den tjugonionde september. Temat var Optimalt utnyttjande av robotsystemen – en del av marknadserbjudandet och vårt starka fokus på bågsvetsande robotsystem för generell industri.

Evenemanget besöktes av mer än 100 kunder samt en delegation från Danmark. Blandningen mellan kunder som redan använder våra robotsystem och nya kunder har stort värde för besökarna, de får möjlighet att utbyta information och erfarenheter.

Evenemanget inleddes med presentationer omfattande den nuvarande marknadssituationen och trender, hård- och mjukvaruoptioner för att förbättra utnyttjandegraden av systemet och Andons standardlösningar för produktion i små serier med möjligheter att köra systemet utan närvaro av operatören.

De åtta individuella demonstrationerna – med nyutvecklad självoptimerande sökrutiner, programmeringsmetoder, användande av lasersensorer och kommunikation mellan två stora robotar, flexibel produktion med Andon Paletthanterare, och livstids service – gav besökarna möjligheten att se en del av vårt marknadserbjudande i ”produktion”.

Personal från ABB demonstrerade den nya flexibla IRB4600 roboten med ett unikt fjärrserviceerbjudande.

Seminariet visade att kontinuerlig produktion utan störningar idag är en realitet. Men det kräver ett bra samarbete mellan leverantör och kund för att resultera i en korrekt lösning och – i slutänden – Optimalt utnyttjande av robotsystemen.