Demonstration efter svetsning

Kunddag

Årets kunddag med ett 60-tal anmälda kunder har genomförts.

Årets tema var Lönsamhet genom konkurrenskraftig robotsvetsning.
Allt från aluminiumsvetsning till tung svetsning av stora balkramar visades.