Automatisk fixtur

Nyanställd

Mekanisk montör

Jan Anderberg har anställts som Mekanisk montör och installatör på Andon Automation från och med januari.

Jan kommer närmast från Emba Machinery i Örebro där han började som montör 1989 och har de senaste åren arbetat som produktionsledare.